Medialvägledning

Är du nyfiken på vad en person som inte lever, men av kärlek vill förmedla något viktigt budskap till dig, har att säga?

Eller har du själv ett behov av att prata, ställa frågor om andevärlden?

Under en privatsittning med andekontakt kan budskapen som kommer inte alltid vara så tydliga. Utan du som mottagare kan behöva fundera och låta det sjunka in ett tag för att förstå och dra nytta av det som du fått till dig.

Det är viktigt att anden får säga det den har att säga och får tala utan att bli avbruten. Så har du frågor behåll dem inom dig. Andevärlden ger dig de svar som de anser att du ska ha.


Det är inte ovanligt att du förstår först efter en tid vad informationen handlat om, så ge det tid. När tiden är mogen så kan poletten ramla ner.


I mitt arbete som medium har jag kunskap och förmåga att fungera som en bro mellan andevärlden och de som lever på jorden.


Det kan verka lite mystiskt och svårt att förklara. Men det fungerar som så att jag "kopplar upp" mig mot andevärlden och är en kanal till att förmedla information och budskap som de vill få fram. Tillsammans jobbar jag med min huvudguide Winya, mitt andeteam och klientens andeteam.


Har du funderingar och vill prata med någon om andevärlden erbjuder jag även samtal i detta. 


Livslotsning

Har du glömt bort dig själv för att du varit så upptagen med att ta hand om andra?

Tycker du att du inte kan någonting eller inte är värd något?

Har du rädslor som sätter stopp i ditt liv?

Skulle du vilja få mer tid över?


Jag medvetengör och kastar ljus på det som kan utgöra ett hinder i ditt livsflöde, så att du kan öka din livskvalitet och må bättre. 

Personlig utveckling tar tid, kräver tålamod och jobbinsatser från dig. Det är du som tar ansvar för din framgång. Som livslots lotsar jag och vägleder dig genom dina, rädslor, hinder och utmaningar, så att du kan växa, utvecklas och öka din självkänsla. Jag väljer att använda mig av begreppet livslotsning istället för livscoaching för det faller mig mer naturligt i mitt förhållningsätt till dig som kund.

Livslotsningen bygger på total ärlighet från båda hållen, och jag har tystnadsplikt.

Jag möter dina behov med funderingar, tankar och frågeställningar som får dig att tänka till. Jag har tillit till den process du går igenom och ser på den med ödmjukhet och medkänsla. Det är viktigt att du känner dig trygg i miljön med mig.


Sorgbearbetning

Har du fastnat i någon förlust av något slag?

Har du fått rådet att släppa taget och gå vidare, men du har redan försökt det?

Det finns bristande kunskap och uppfattningar om hur vi ska bearbeta våra sorger och förluster, vilket leder till att den drabbade och ibland även de runt denne gräver sig djupare in i självaste förlusten vilket gör det svårare att läka. En annan förutfattad mening om sorg är att den ofta förknippas med dödsfall, men sorgereaktionen kan även uppstå genom förluster och livsförändringar.

Exempel på förluster kan vara: Äkenskapliga eller familjekonflikter, omorganisation på jobbet, sjukdom, olycksfall, kroppsskada. Skilsmässa, separation, förlust av tillit och trygghet, arbetslöshet, penisonering, ekonomiska, juridiska svårigheter, missbruk, mobbing, kränkningar, barnlöshet, missfall, abort, husdjurs död och dödsfall.

Med rätt verktyg kan du få hjälp med hur du kan bearbeta och förlösa den smärta du känner inom dig, så att du kan börja läka på djupet. 

Sorgbearbetning är en kurs och ett pedagogiskt handlingsprogram som ger dig kunskaper, läkning på djupet och som du bär med dig för resten av livet. Vilket innebär att du även står bättre rustad för kommande förluster i livet.

Jag kan handleda dig igenom detta läkande program som ägs av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.


unsplash