Sofia Thigleni


Jag vet hur det känns att ha gått igenom en tuff utvecklingsfas och kommit ut på andra sidan med en känsla av att jag vuxit. Det är en fantastisk känsla och värd allt jobb jag tagit mig igenom. Processerna har inte alltid varit så enkla och långt ifrån spikraka men med mina egna resor och erfarenheter kan jag förstå andra i vad de går igenom.


I hela mitt liv har jag känt av och fått till mig information och saker jag inte kunnat förklara. Efter att gjort en resa till mitt födelseland, och fått reda på mer om mitt eget biologiska ursprung, så visade det sig att flera i min släkt har mediala förmågor. Det visade sig även att jag hade hjälp från andevärlden, min mormor, bland annat.


När jag kom hem så kändes det helt naturligt att ta steget och utveckla den sidan mer, lära mig hantera den, förstå mig själv och vad det handlade om. Jag gick en utbildning i mentalt mediumskap och intuition med Ingela Collin Lendin och många bitar föll på plats.


Genom min mediala förmåga kan jag även förstå andra på ett högre plan eftersom jag kan ta in information från en högre nivå och dimension. Det gör mig unik i mötet med mina klienter eftersom att de upplever att jag kan känna in dem och komma närmare samt att jag har till hjälp fler än bara mig själv. 


Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare  med en gedigen akademiskutbildning i samtalsmetodik. Jag har väglett ungdomar och vuxna inom personlig utveckling, utbildning och karriär i över 13 år. Jag har även utbildat mig som livscoach och som handledare i sorg- och känslobearbetning.


När jag vägleder så sammanflätar jag alla mina förmågor och verktyg i min verktygslåda för att möta dig på bästa sätt.