Sekretesspolicy 

Website one.com


Kundsekretess är väldigt viktigt för one.com. När kunden väljer att lämna ut sina personuppgifter och personliga data till one.com förlitar sig kunden på vår förmåga att hantera kundsekretess på ett ansvarsfullt sätt.

one.com är personuppgiftsansvarig mot dig som vår kund, och för de personuppgifter som du ger oss när du beställer vår tjänst. Vi fungerar som personuppgiftsansvarig i ansvaret för dessa uppgifter.


Om du lagrar personuppgifter på våra servrar är one.com personuppgiftsbiträde för de uppgifterna. Som vår kund är du personuppgiftsansvarig för uppgifterna och du behöver godkänna ett dataskyddsavtal hos oss.


Tillsammans med våra uppdaterade sekretessvillkor utgör det grunden när du hanterar personlig data i våra system.

Observera att om du bara använder våra tjänster för att hantera personlig data för eget bruk och hushållsbruk och du bor i EU gäller inte EU Privacy Regulation för dig och då behöver du inget dataskydsavtal.


Med personlig data menas all information kunden har lagt på sitt webbutrymme hos one.com, till exempel e-postadresser, webbsidor, foton och databasinnehåll.