Mina Vägledareroller

Medium - Livslots- Handledare


Företagets personliga utveckling och vägledningstjänst är skräddarsydd för dig som känner att du fastnat och inte kommer vidare i livet. Jag brukar säga att jag har tre roller som jag använder mig av i mina sessioner i tre steg när jag möter mina klienter. 


Genom privata sittningar med andekontakt kan du få budskap och vägledning om att hitta rätt väg i livet. Då är jag kanalen mellan andevärlden och dig. Det som är relevant för dig att veta i ditt liv just nu kommer som budskap till dig och du får till dig det du behöver höra. Andevärlden talar alltid sanning.


Ibland kan det vara så att du får budskap om saker som du egentligen redan vet innerst inne och som du skulle behöva ta tag i för att komma framåt i livet, något som blockerar dig och din utveckling, eller en uppmuntran till att följa en dröm. Då finns jag där bredvid dig för vägledning och samtalsstöd att lotsa dig från ditt nuvarande läge till ett önskat drömläge. Tillsammans tittar vi på vad som kan vara bakomliggande orsaker och vad som påverkar och hindrar dig i din nuvarande situation för att sedan titta på hur din framtida karta kan se ut för en bättre plats i livet.


Alla bär vi på sorger och förluster som vi varit med om genom livet. Ibland kan känslan av en eller flera förluster stanna kvar så pass att du känner att du inte kommer vidare i livet på grund av det.

Exempelvis kan det handla om dödsfall, saknad av ett husdjur, sjukdomar, missbruk, skilsmässa, missfall, ofrivillig barnlöshet, konflikter, relationer, svek eller en  förändrad arbetssituation.

Inte bara din egen situation, utan även andras som finns i din omgivning kan påverka dig.

I sorgbearbetningsprogrammet, som är en tydlig handlingsplan, handleder jag dig att bearbeta igenom en förlust, samtidigt som du rustas med redskap att fortsätta på egen hand med fler sorgbearbetningar. 


Du är värd att Måbra!


Så här jobbar jag:


  • Mitt arbete är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp om du är i behov av sjukvården så är det dit du vänder dig.
  • Personer som är under påverkan av alkohol och droger mottages ej.
  • Är du under 18 år så ska målsman vara med.
  • Jag för inga journaler och jag tillämpar strikt tystnadslöfte.
  • Mitt mål med alla samtal är att du ska känna att du är i en trygg samtalsmiljö där du är varmt välkommen att vara öppen mot dig själv.
  • Företaget innehar F-skattsedel.